Usein kysytyt kysymykset

Sijoituksilla rahoitamme luottoliiketoimintaamme ja sen kasvua. Yhtiön kokonaisrahoitus koostuu pankeilta ja rahoituslaitoksilta saaduista lainoista, B/C-sarjan osakkeista sekä yhtiön omista voittovaroista. Sijoituksilla kerättävä rahoitus on täten yksi osa yhtiön ulkopuolista rahoitusta.
Oy Netford Capital Ltd on toiminut kuluttajaluottomarkkinoilla vuodesta 2006 lähtien kannattavasti. Kaikkiin osakesijoituksiin liittyy kuitenkin riski siitä, että takaisinlunastus tai osingonmaksu ei onnistu. Sijoitus ei sisällä pääomaturvaa. Riski osakkeen arvon alenemisesta on myös olemassa.
Ei kuulu. Osakesijoitus ei ole talletus.
Tuoreimmat osavuosikatsaukset ovat kaikkien nähtävillä ilman kirjautumista näillä sivuilla kohdassa Sijoittajalle. Katsaukset sisältävät sijoittajan kannalta olennaisen finanssi-informaation liiketoiminnan tilasta ja kehittymisestä.
Painamalla ylävalikossa olevaa Osinkoa.fi-palvelu-painiketta. Painike vie pankkitunnistaumiseen, jonka jälkeen voit valita pankin, josta maksu tehdään pankkitunnuksillasi. Sijoitus näkyy heti maksusuorituksen jälkeen. Tuottoa aletaan maksamaan siitä päivästä lähtien, kun raha on saapunut Oy Netford Capital Ltd:n pankkitilille (Nordea Suomi Oyj).
Sijoitus on voimassa toistaiseksi ja sen voi lunastaa takaisin antiehtojen mukaisesti takaisin haluamanaan hetkenä kirjautumalla Osinkoa.fi-palveluun verkkopankkitunnuksillanne.
Kyllä voi. Sijoitus tehdään samalla tavalla kuin yksityishenkilönä, mutta kirjautuminen palveluun tulee tehdä yrityksen nimissä olevilla pankkitunnuksilla. Tällöin asiakkuus luodaan yritykselle ja sen y-tunnukselle.
Maksettava osinko on riippuvainen sijoituksen kestosta. Alle 3 kk sijoitukselle maksamme vuosituottoa 3 %. Tämän jälkeen vuosituotto nousee 5 %:iin ja yli 6 kuukautta olleelle sijoitukselle maksetaan 7 % vuosituottoa. Tuotto lasketaan aina sijoituskohtaisesti sijoittamisen alkupäivämäärästä lähtien. Kun sijoitus ylittää 3 tai 6 kk rajan, maksetaan uuden tason mukainen vuosituotto takautuvasti seuraavan osinkotilityksen yhteydessä.
Sijoitus lunastetaan kirjautumalla Osinkoa.fi-palveluun verkkopankkitunnuksilla ja valitsemalla ne osakkeet, jotka halutaan lunastaa. Jos esimerkiksi halutaan lunastaa osakkeita, joiden sijoitusjakso ei ole ylittänyt täyden osingon edellyttämää kuutta kuukautta, ja säilyttää muut osakkeet, tämä on mahdollista. Lunastettavien osakkeiden määrän ei myöskään tarvitse täsmätä tehdyn kertasijoituksen määrään vaan on mahdollista lunastaa vain haluamansa osakkeet. Siirrämme lunastamanne pääoman pankkitilillenne 14 päivän kuluessa, kun lunastussumma on enintään 10.000 euroa. Yli 10.000 euron lunastuksille lunastushinta maksetaan siten, että niistä maksetaan 10.000 euroa / 14 pv. Osinkoa maksetaan siihen päivään asti kunnes osake on lunastettu.
Ei ole. Oy Netford Capital Ltd ei veloita mitään kuluja sijoituksesta tai lunastamisesta. Asiakas vastaa itse mahdollisista pankkinsa veloittamista pankkisiirron maksuista.
Koska luovutushinta on sama kuin hankintahinta, ei verotettavaa voittoa synny. Verottajalle tulee ilmoittaa lunastettujen osakkeiden merkintäpäivät sekä merkintähinta. Ne selviävät kirjautumalla palveluun.
Osinkotuotot tilitetään joka kuun 5. päivään mennessä edelliseltä kuulta siltä ajalta, kun sijoitus on ollut Oy Netford Capital Ltd:n käytettävissä. Osingonmaksun yhteydessä sijoittajalle lähetetään myös sähköposti-ilmoitus, josta osingon määrä selviää. Osingonmaksu edellyttää, että yhtiöllä on voitonjakokelpoisia varoja. Sijoituksen osinko on etuoikeutettu Oy Netford Capital Ltd:n kantaosakkeisiin nähden. Osinkoa.fi-palvelussa tehdyt sijoitukset kohdistuvat etuoikeutettuihin B/C-sarjan osakkeisiin ja niiden omistajat saavat osinkonsa kokonaisuudessaan ennen kuin kantaosakkeille voidaan maksaa lainkaan osinkoa.
Yksityishenkilön tapauksessa verotetaan, koska tuotto katsotaan listaamattomasta yhtiöstä saaduksi osinkotuloksi. Voimassaolevan lainsäädännön mukaan yksityishenkilön listaamattomasta yhtiöstä saama osinkotulo on 25 % veronalaista pääomatuloa osakkeen verovuoden 8 %:n tuottoon asti ja enintään 150 000 euroon asti. Yrityksen tekemästä sijoituksesta ennakonpidätystä ei suoriteta vaan osingot tilitetään täysimääräisinä. Oy Netford Capital Ltd tekee 7,5 % ennakonpidätyksen osingosta verottajan ohjeiden mukaisesti. Ilmoitamme maksamamme osingot suoraan verottajalle. Näin ollen tiedot välittyvät automaattisesti esitäytettyyn veroilmoitukseen. Osakkeiden merkinnästä ei kanneta varainsiirtoveroa. Oy Netford Capital Ltd maksaa varainsiirtoveron kokonaisuudessaan sijoituksen lunastuksen yhteydessä.
Et voi. Mikäli sijoitus siirtyy kolmannelle osapuolelle, osakkeet muutetaan D-sarjan osakkeiksi, joille ei makseta osinkoa.
Kuolintapauksessa sijoitus muuttuu kuolinpesän omaisuudeksi. Kuolinpesälle valittu pesänhoitaja päättää pesän asioista ja voi lopettaa sijoituksen. Pesänhoitajan tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, jolloin järjestämme sijoituksen lunastamisen.